Usługi bhp, szkolenia bhp, nadzór bhp, kompleksowa obsługa bhp, audyty bhp, BHP Toruń, BHP Bydgoszcz, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, szkolenie bhp, firma bhp

Nasze usługi BHP to kompleksowe podejście do bezpieczeństwa w pracy. Zapewniamy szkolenia dla pracowników i pracodawców, obejmujące obszary takie jak pierwsza pomoc, ppoż, ergonomia. Przeprowadzamy audyty BHP, identyfikując potencjalne zagrożenia. Oferujemy również doradztwo w zakresie przepisów i norm. Dbamy o tworzenie dokumentacji bhp oraz plany ewakuacji. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, zgodnego z obowiązującymi przepisami. Skorzystaj z naszych usług, by zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić ochronę zdrowia i życia pracowników.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat szkoleń bhp.

Wykonujemy szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych. Profesjonalnie przeprowadzone szkolenia pozwolą zapobiec wypadkom przy pracy i zmniejszyć ich ilość. 

71% wypadków spowodowane jest brakiem odpowiedniego przeszkolenia pracownika.

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Wykonujemy ORZ dla każdego stanowiska pracy.

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Tworzymy instrukcje maszyn i urządzeń produkcyjnych dla bezpiecznego użytkowania.

WYKONYWANIE INSTRUKCJI BHP

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Bierzemy udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy. (oględziny miejsca wypadku, konsultacje z lekarzami, opracowanie protokołów i kart, proponowanie zaleceń profilaktycznych).

PROTOKOŁY POWYPADKOWE

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wykonujemy okresową analizę stanu BHP dla zapewniania najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Sprawdzamy jak funkcjonuje obszar BHP w zakładzie pracy.

Potrafimy zidentyfikować niezgodności mogące pojawić się w systemie zarządzania obszarem BHP.

Przeprowadzamy również audyt zgodności ISO 45001.

AUDYT BHP

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Doradzamy najlepsze rozwiązania aby utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompleksowe usługi bhp dla firm.

DORADZTWO Z ZAKRESU BHP

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Pełnienie zadań służby BHP w formie zapewniającej przestrzeganie przez zleceniodawcę wymogów stawianych przez przepisy prawa, służy

ograniczeniu ryzyka wypadków przy pracy. W tym przede wszystkim: bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów, przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy, opracowywanie dokumentacji powypadkowej.

STAŁY NADZÓR BHP NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Szkolimy pracowników z wybranego dowolnego tematu z zakresu BHP.

DODATKOWE SZKOLENIA TEMATYCZNE 

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Tworzymy i aktualizujemy Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z Planem ewakuacji – niezbędnej dla obiektów pożytku publicznego oraz obiektów produkcyjno-magazynowych o powierzchni ponad 1000m3

Usługi bhp i PPOŻ, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

Nasze usługi BHP i PPOŻ