Tworzenie i Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Toruń i Województwo Kujawsko-Pomorskim

 

 

Co to jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) to kluczowy dokument zawierający niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w obiektach. Pełni rolę wsparcia dla jednostek straży pożarnej oraz innych służb ratowniczych, które prowadzą działania na terenie różnego rodzaju miejsc.

 

Kiedy należy aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

IBP powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata. Dodatkowo, konieczne są aktualizacje po zmianach w sposobie użytkowania obiektu lub procesie technologicznym, które wpływają na warunki ochrony przeciwpożarowej.

 

Kiedy wymagane jest sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Sporządzenie IBP jest obowiązkowe dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Dotyczy to miejsc użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych oraz stref pożarowych powyżej 1000 m3. Ponadto, wymagane jest dla budynków lub ich części, gdzie istnieje ryzyko wybuchu, jak np. stacje paliw płynnych czy gazu.

 

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

IBP obejmuje:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej: wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, składowania i innych warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenie wybuchem.
 • Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe: określa wymagane urządzenia i gaśnice oraz sposób ich serwisowania.
 • Postępowanie na wypadek pożaru lub wypadku: procedury i środki zaradcze.
 • Zabezpieczenie prac niebezpiecznych: metody ochrony przed zagrożeniami pożarowymi.
 • Ewakuacja: warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz sposoby ich sprawdzania.
 • Zaznajamianie użytkowników: organizację i metody informowania o treści IBP oraz przepisach przeciwpożarowych.
 • Obowiązki użytkowników: zadania i obowiązki osób stale korzystających z obiektu.
 • Dane informacyjne: podmiotu i osób sporządzających IBP, wnioski i zalecenia.
 • Wykaz telefonów alarmowych: dla szybkiego zgłaszania sytuacji awaryjnych.
 • Plan obiektu: z zaznaczonymi środkami bezpieczeństwa.
 •  

Kto może opracowywać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Osoby uprawnione do sporządzania IBP to te, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, takie jak tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, tytuł specjalisty ochrony ppoż. z wyższym wykształceniem, tytuł zawodowy technika pożarnictwa, lub inne, zgodne z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zaufaj naszemu doświadczeniu w tworzeniu i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Toruniu i całym województwie kujawsko-pomorskim. Dbamy o bezpieczeństwo Twojego obiektu!

 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Toruń, Lubicz Dolny, Gniewkowo, Aleksandrów Kujawski, Solec Kujawski,. Tworzenie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego IBP

Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465