Dokumentacja powypadkowa. Protokół powypadkowy. Karta wypadku przy pracy. 

Dokumentacja powypadkowa obejmuje następujące elementy:

 

 • Protokół Powypadkowy:

  • Podstawowy dokument stwierdzający, czy zdarzenie jest uznawane za wypadek przy pracy.

  • Zespół powypadkowy, powołany przez pracodawcę, musi sporządzić protokół w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku.

  • Protokół powinien zawierać szczegółowe ustalenia, a wszelkie opóźnienia w sporządzeniu należy uzasadnić.

 

 • Statystyczna Karta Wypadku przy Pracy:

  • Składająca się z dwóch części, statystyczna karta jest sporządzana przez pracodawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego.

  • Część I powinna być gotowa nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu, a Część II, uzupełniającą, nie później niż 6 miesięcy po zatwierdzeniu protokołu.

  • Pracodawca przekazuje jeden egzemplarz statystycznej karty (bez Części II) do właściwego urzędu statystycznego.

 

 • Rejestr Wypadków przy Pracy:

  • Pracodawca utrzymuje rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich sporządzonych protokołów powypadkowych.

  • Rejestr zawiera informacje o poszkodowanym, miejscu i dacie wypadku, skutkach dla poszkodowanego, daty sporządzenia protokołu, ocenie, czy to wypadek przy pracy, daty przekazania wniosku do ZUS, liczby dni niezdolności do pracy oraz inne informacje istotne z perspektywy profilaktyki.

 

Niniejsza dokumentacja jest niezbędna dla prawidłowego monitorowania i zarządzania wypadkami przy pracy, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

 

 

Nasza firma nie tylko profesjonalnie opracuje kompletną dokumentację powypadkową, włączając w to precyzyjny protokół powypadkowy oraz statystyczną kartę wypadku, ale również oferuje skonsultowane doradztwo mające na celu zapobieżenie powtarzaniu się tego rodzaju sytuacji. Dzięki naszemu zaangażowaniu nie tylko dostarczymy kompleksowe rozwiązania dokumentacyjne, lecz także pomożemy w identyfikacji i eliminacji czynników ryzyka, minimalizując szanse na ponowne wystąpienie wypadków przy pracy. Naszym celem jest nie tylko reakcja na zaistniałe zdarzenia, ale przede wszystkim prewencja, mająca na celu ochronę pracowników i zapewnienie im bezpiecznego środowiska pracy.

Profesjonalna dokumentacja powypadkowa: pełnowartościowy protokół i statystyczna karta wypadku. Solidne rozwiązania dla bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Nasza firma z zaangażowaniem podejmuje się wsparcia w tworzeniu dokumentacji powypadkowej, świadcząc kompleksową pomoc w procesie zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie solidnej dokumentacji, ale również aktywna rola w doradztwie, mając na uwadze zapobieganie powtórzeniu się wypadków.

Dokumentacja powypadkowa.

Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465