Szkolenia okresowe bhp. Szkolenie bhp Toruń.

Cele szkolenia okresowego bhp:

 

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

 

 

Kogo obowiązuje szkolnie okresowe bhp?

 

 • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

 

 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

 

 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym: projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.

 

 •  Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby.

 

 •  Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 

 • Pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Kogo NIE obowiązują szkolenia okresowe BHP?

 

Szkolenia okresowe BHP nie są już obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.
 

 

Z obowiązku odbycia pierwszego szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

 

• Przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego.

 

• Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

 

 

Szkolenia okresowe BHP - jak często powinny być przeprowadzane?

 

 

Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Stanowisko

Częstotliwość szkoleń

Stanowiska robotnicze, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.

Nie rzadziej niż raz w roku.

Stanowiska robotnicze

Nie rzadziej niż raz na 3lata.

Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

Nie rzadziej niż raz na 5lata.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni , w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych , technolodzy i organizatorzy produkcji, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby.

Nie rzadziej niż raz na 5lata.

Pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni. 

Nie rzadziej niż raz na 6lata.

 

 

 

Ile trwają szkolenia okresowe i kiedy się odbywają?

 

Minimalny wymiar czasu szkolenia na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych wynosi co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

 

Minimalny wymiar czasu szkolenia okresowego dla  pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych wynosi co najmniej 16 godzin lekcyjnych.

 

Minimalny wymiar czasu szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp wynosi co najmniej 32 godziny lekcyjne.

 

Minimalny wymiar czasu szkolenia okresowego dla  pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy wynosi co najmniej 64 godziny lekcyjne.

 

Szkolenia okresowe bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 

 

Dokumentacja

 

 • Protokół przebiegu egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedze.
 • Zaświadczenie odbycia szkolenia (odpis przechowywany jest w aktach osobowych uczestnika szkolenia, w części B).
 • Rejestr szkolenia.
 • Szczegółowy program szkolenia.
 • Dziennik zajęć.

 

Wzory dokumentów pobierzesz tutaj.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465