Cennik usług bhp, Cennik usług PPOŻ, szkolenia bhp, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
BHP Toruń, Bhp Bydgoszcz

Wszystkie ceny w cenniku są cenami brutto.

1 Kompleksowa obsługa firmy (Outsourcing) zawiera:

-Kontrola stanu BHP w przedsiębiorstwie,

-Kontrola stanu PPOŻ w przedsiębiorstwie,

-Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,

-Prowadzenie dokumentacji powypadkowej,

-Szkolenia wstępne i okresowe z BHP,

-Szkolenia PPOŻ,

-Tworzenie i wdrażanie regulaminów, instrukcji oraz standardów postępowań w zakresie przepisów BHP i PPOŻ,

-Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

-Współpracę z zewnętrznymi organami kontroli (m.in. PIP),

-Doradztwo w zakresie BHP,

–Dojazd do siedziby firmy,

-Kontrolowanie terminów: szkoleń, przeglądów budynków i gaśnic, badań środowiska pracy, przegląd PPOŻ. 

 

Wycena obsługi uzależniona jest od specyfiki stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie.

Szkolenie PPOŻ

Od 75zł osoba

Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Od 500 zł

Aktualizacja IBP

Od 150 zł

Plan ewakuacji budynku

Od 200 zł

Próbna ewakuacja (szkolenie)

Od 200 zł

Oznakowanie obiektu

Od 200 zł

Cennik usług PPOŻ

Kompleksowa obsługa firmy (Outsourcing) w zakresie wypełniania obowiązków służby BHP w ramach stałej umowy­1

Cena ustalana indywidualnie od 150 zł

Ocena ryzyka zawodowego

100 – 200 zł

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

50- 100 zł

Przegląd stanu BHP

250- 1000 zł

Analiza przyczyn wypadku, stworzenie dokumentacji powypadkowej

Wypadek lekki

300 zł

Wypadek ciężki

400 zł

Wypadek śmiertelny

650-900 zł

Wypadek zbiorowy

Cena uzależniona od liczby poszkodowanych

Przygotowywanie instrukcji BHP

50-200 zł

Przygotowywanie procedur 

150-300 zł

Reprezentowanie podmiotu przed organami kontrolnymi.

300 zł

Okresowa analiza stanu BHP 

200- 700 zł

Cennik usług BHP

Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawców.

Liczba osób na szkoleniu             

Cena za osobę

1

200 zł

2-3

130 zł

4-5

100 zł

5<

80 zł

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

1

500 zł

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

1

700 zł

Szkolenia okresowe (stanowisko administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych). Szkolenie bhp w formie samokształcenia kierowanego.

(formie online)

Liczba osób na szkoleniu

Cena za osobę

1

90zł

2-3

80 zł

4-5

70 zł

6-10

60 zł

10-20

50 zł

20<

40 zł

Szkolenia okresowe (stanowisko robotnicze, stanowisko administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych). Szkolenia w formie stacjonarnej u klienta.

Liczba osób na szkoleniu

Cena za osobę

1

250 zł

2-3

180 zł

4-5

100 zł

6-10

80 zł

10-20

60 zł

20<

45 zł

W przypadku większych grup, ceny szkoleń ustalane są indywidualnie.

Cennik szkoleń okresowych bhp.

Szkolenia wstępne ( instruktaż ogólny)

Liczba osób na szkoleniu

Stacjonarnie

Online

1 osoba

120 zł

100 zł

2-3

90 

80 zł

4-5

70 zł

60 zł

6-10

40 zł

40 zł

10<

30 zł

25 zł

W przypadku większych grup, ceny szkoleń ustalane są indywidualnie.

Cennik szkoleń wstępnych bhp.

Cennik usług BHP i PPOŻ

Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465