Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Szkolenia okresowe BHP

04 czerwca 2023

Cele szkolenia okresowego BHP zostały sformułowane w celu doskonalenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to ważny proces, który ma na celu aktualizację informacji oraz utrwalenie istotnych aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi w tej dziedzinie, które mogą przyczynić się do jeszcze wyższego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

Kto podlega obowiązkowemu szkoleniu okresowemu BHP?

Szkolenie okresowe BHP jest wymagane dla różnych grup pracowników, w tym:

 • Osoby pełniące rolę pracodawców oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.

 • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inni pracownicy wykonujący zadania związane z tą służbą.

 • Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 • Pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne lub posiadający odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Osoby, których NIE dotyczą szkolenia okresowe BHP, to pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy należącego do grupy zawodowej o określonym ryzyku nie przekraczającym trzeciej kategorii. Dotyczy to dziedzin działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości oraz korzystnych warunkach środowiska pracy, gdzie występuje minimalne ryzyko szkodliwych czynników dla zdrowia.

Osoba może być zwolniona z obowiązku odbycia pierwszego szkolenia okresowego, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • Przedstawi aktualne zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia okresowego u innego pracodawcy w tym samym okresie.

 • Ukończyła szkolenie okresowe odpowiednie dla stanowiska pracy, które przynależy do innej grupy stanowisk, o ile program tego szkolenia obejmuje zakres tematyczny wymagany przez program szkolenia okresowego obowiązujący na nowej pozycji zawodowej.

 

Szkolenia okresowe BHP - jak często powinny być przeprowadzane?

 

Zachowanie aktualności szkoleń okresowych BHP to kluczowy element dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy. Istnieją określone częstotliwości, zgodnie z którymi powinny być przeprowadzane, uwzględniając różne stanowiska i role w miejscu pracy. Oto interesujące wytyczne dotyczące częstotliwości szkoleń:

 • Stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, powinny być objęte szkoleniami co najmniej raz w roku. Wielką wagę przywiązuje się do tych stanowisk, gdzie istnieje wyższe ryzyko i konieczność posiadania szczególnych umiejętności i wiedzy.

 • Stanowiska robotnicze, które nie podlegają szczególnemu ryzyku, powinny być objęte szkoleniami okresowymi co najmniej raz na trzy lata. Chociaż ryzyko może być mniejsze, nadal istnieje potrzeba regularnej aktualizacji wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Osoby pełniące rolę pracodawców oraz inne osoby kierujące pracownikami, takie jak kierownicy, mistrzowie i brygadziści, powinny uczestniczyć w szkoleniach okresowych co najmniej raz na pięć lat. Mając na uwadze ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, ważne jest, aby posiadali aktualną wiedzę i umiejętności.

 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, takie jak projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, powinni uczestniczyć w szkoleniach okresowych co najmniej raz na pięć lat. Ich zadaniem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy oraz wdrażanie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w dziedzinie BHP.

 • Pracownicy administracyjno-biurowi i pozostali, którzy nie zostali wcześniej wymienieni, powinni uczestniczyć w szkoleniach okresowych co najmniej raz na sześć lat. Mimo że ich praca może wiązać się z mniejszym ryzykiem, ważne jest, aby utrzymać ich świadomość w zakresie BHP i aktualizować wiedzę w odpowiednich odstępach czasu.

 

Dbałość o regularność szkoleń okresowych BHP zapewnia, że pracownicy są świadomi najnowszych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co przyczynia się do tworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

 

Ile trwają szkolenia okresowe i kiedy się odbywają?

 

Szkolenia okresowe BHP mają ustalone minimalne wymiary czasowe, które zależą od konkretnych stanowisk i ról w miejscu pracy. Oto informacje na temat długości szkoleń oraz ich terminów:

 • Na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych minimalny wymiar czasu szkolenia wynosi co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Jest to odpowiedni czas, aby przekazać niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, a także dla pracowników inżynieryjno-technicznych, minimalny wymiar czasu szkolenia okresowego wynosi co najmniej 16 godzin lekcyjnych. Ze względu na ich odpowiedzialność i specjalistyczną wiedzę, konieczne jest dłuższe szkolenie, które pozwoli im na zdobycie pełnego zakresu informacji.

 • Pracownicy służby BHP muszą uczestniczyć w szkoleniach okresowych o minimalnym wymiarze czasu wynoszącym co najmniej 32 godziny lekcyjne. W ramach swojej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny pracy, potrzebują bardziej rozbudowanego programu szkoleniowego.

 • Dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy minimalny wymiar czasu szkolenia okresowego wynosi co najmniej 64 godziny lekcyjne. Z uwagi na ich szczególną rolę i odpowiedzialność za zarządzanie BHP, konieczne jest dogłębne szkolenie, które obejmuje szeroki zakres tematów.

 

Szkolenia okresowe BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, aby zapewnić pracownikom możliwość uczestnictwa w nich. Terminy szkoleń powinny być dostosowane do harmonogramu pracy i organizowane w taki sposób, aby minimalizować zakłócenia w procesach produkcyjnych lub operacyjnych.

Ocena ryzyka zawodowego ORZ, BHP, szkolenia bhp, firma bhp, nadzór bhp, audyt bhp, dokumentacja powypadkowa, instrukcje bhp,