Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Szkolenia bhp, Szkolenie wstępne bhp, a szkolenie okresowe bhp.

19 listopada 2023

Szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) są dwoma rodzajami szkoleń, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz skierowane są do pracowników. Oto główne różnice między nimi:

 

1. Cel szkolenia bhp:

 

  • Szkolenie wstępne (BHP): To szkolenie, które jest przeprowadzane po zatrudnieniu pracownika, zanim ten rozpocznie pracę w danej firmie. Jego celem jest wprowadzenie pracownika w zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w danym miejscu pracy.

  • Szkolenie okresowe (BHP): Jest to szkolenie, które jest przeprowadzane cyklicznie w trakcie zatrudnienia pracownika. Jego celem jest aktualizacja wiedzy pracownika na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poinformowanie go o wszelkich zmianach w przepisach i zasadach obowiązujących w firmie.

 

2. Czas trwania:

 

  • Szkolenie wstępne (BHP): Jest to jednorazowe szkolenie, które odbywa się na początku zatrudnienia. Czas trwania może być zróżnicowany, ale zazwyczaj obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące BHP w miejscu pracy.

  • Szkolenie okresowe (BHP): To szkolenie powtarzane jest regularnie, zazwyczaj co jakiś określony czas. Okresy powtarzania szkoleń okresowych są zazwyczaj ustalane na podstawie przepisów prawa lub polityki firmy.

 

3. Zakres tematyczny szkolenia bhp:

 

  • Szkolenie wstępne (BHP): Skupia się na ogólnych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, zazwyczaj obejmując podstawowe zagadnienia, takie jak ewakuacja, obsługa sprzętu, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych itp.

  • Szkolenie okresowe (BHP): Może obejmować aktualizację wiedzy dotyczącej nowych przepisów, procedur, a także zagadnień specyficznych dla danego stanowiska czy branży. Często dotyczy także doświadczeń i sytuacji, które wystąpiły w okresie od poprzedniego szkolenia.

 

4. Uczestnicy szkolenia:

 

  • Szkolenie wstępne (BHP): Uczestniczą w nim nowo zatrudnieni pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają pracę w danej firmie.

  • Szkolenie okresowe (BHP): Jest skierowane do wszystkich pracowników w określonym okresie, niezależnie od stażu pracy. Obejmuje zarówno nowo zatrudnionych, jak i tych, którzy są już dłużej związani z danym miejscem pracy.

 

W obu przypadkach szkolenia BHP są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zgodności z przepisami prawa pracy. Szkolenia te pomagają utrzymać świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z pracą oraz odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Szkolenia bhp Toruń