Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Szkolenia BHP

18 czerwca 2023

Przed rozpoczęciem pracy na konkretnym stanowisku przeprowadza się szkolenie wstępne bhp. W ramach tego szkolenia bhp obejmuje się zarówno instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy związany z danym stanowiskiem.

 

Po ukończeniu zarówno szkolenia ogólnego bhp, jak i szkolenia stanowiskowego, pracownik potwierdza na piśmie swoje zrozumienie na karcie szkolenia wstępnego bhp. Karta ta jest przechowywana w osobistych aktach pracownika, a wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. dotyczącego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie wstępne bhp ma na celu zapewnienie pracownikowi znajomości podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które obejmują:

 • Kodeks pracy i układy zbiorowe pracy,

 • Regulaminy pracy,

 • Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w miejscu pracy,

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Szkolenie wstępne bhp przed rozpoczęciem pracy dotyczy:

 • Nowo zatrudnionych pracowników,

 • Studentów odbywających praktyki,

 • Uczniów odbywających naukę praktyczną w zawodzie.

 

Szkolenie stanowiskowe ma na celu zapewnienie pracownikom znajomości:

 • Czynników środowiska pracy (wszystkich występujących na danym stanowisku, które mogą prowadzić do wypadków lub chorób zawodowych, takich jak substancje niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe i czynniki psychospołeczne),

 • Ryzyka zawodowego wynikającego z wykonywanej pracy,

 • Sposobów ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z tych czynników,

 • Metod bezpiecznego wykonywania pracy.

 

Szkolenie stanowiskowe bhp  przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku dotyczy:

 • Pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne,

 • Pracowników przenoszonych na wspomniane stanowiska,

 • Uczniów odbywających naukę praktyczną w zawodzie oraz studentów odbywających praktyki studenckie.

 

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach przechodzi szkolenie stanowiskowe dla każdego z tych stanowisk.

Ocena ryzyka zawodowego ORZ, BHP, szkolenia bhp, firma bhp, nadzór bhp, audyt bhp, dokumentacja powypadkowa, instrukcje bhp,