Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Szkolenia bhp 

26 marca 2023

Szkolenie okresowe dotyczy różnych grup pracowników, w tym pracodawców, kierowników, pracowników robotniczych, inżynierów, technologów, służby BHP, pracowników administracyjno-biurowych i innych, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom znajomości czynników środowiska pracy mogących powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, przepisów oraz zasad BHP pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Osoby, które już odbyły wymagane szkolenie lub posiadają aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego u innego pracodawcy, mogą być zwolnione z tego szkolenia.

Szkolenia bhp, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Nadzór bhp, audyt bhp, Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, ocena ryzyka zawodowego, ORZ, dokumentacja bhp, firma usługowa bhp