Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Nowe wytyczne dotyczące badania alkomatem w pracy 2023 – od kiedy ruszają kontrole trzeźwości?  BHP, a kontrola trzeźwości pracowników.

13 września 2023

Nowe wytyczne dotyczące badania alkomatem w pracy 2023 – od kiedy ruszają kontrole trzeźwości?

 

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z ważnych aspektów BHP jest kontrola trzeźwości pracowników, która ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownik, który jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji działających podobnie, nie może być dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków.

 

Dotychczas pracodawcy mieli możliwość kontrolowania stanu trzeźwości pracownika tylko wtedy, gdy istniały uzasadnione podejrzenia, że osoba ta może być pod wpływem substancji, które zagrażają jej zdolności do pracy. Jednakże, od 21 lutego 2023 roku, nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła istotne zmiany w tym zakresie. Pracodawcy mają teraz prawo przeprowadzać kontrole prewencyjne, nawet bez konkretnych podejrzeń, dotyczy to również pracowników pracujących zdalnie lub w trybie hybrydowym.

Należy podkreślić, że wprowadzenie prewencyjnych kontroli trzeźwości nie oznacza automatycznego obowiązku posiadania alkomatów lub przeprowadzania takich testów przez wszystkich pracodawców. Decyzja ta zależy od charakteru pracy i może być związana z ryzykiem, jakie niesie za sobą wykonywanie danej pracy.

 

Badanie trzeźwości pracowników, włączając w to pracowników pracujących zdalnie, musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim, taka kontrola musi być zapowiedziana i nie może naruszać prywatności pracownika ani innych osób przebywających w danym miejscu. Przewiduje się, że prewencyjne badania trzeźwości u pracowników zdalnych będą stosowane rzadziej, ze względu na trudności logistyczne i respektowanie prywatności pracowników.

Procedura kontroli trzeźwości pracowników powinna być przeprowadzana z poszanowaniem ich godności i dóbr osobistych. Ponadto, pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wprowadzeniu takiej kontroli z wyprzedzeniem, zazwyczaj nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem testowania. Informacje te powinny być dostępne dla wszystkich pracowników, na przykład w zakładowym układzie zbiorowym, obwieszczeniu lub regulaminie pracy. Trzeba także zapewnić skalibrowane urządzenia do kontroli trzeźwości i sporządzić odpowiedni protokół po przeprowadzeniu testu.

Dodatkowo, zmiany w Kodeksie pracy wprowadziły także możliwość kontroli pracowników pod kątem obecności narkotyków za pomocą narkotestów lub próbek śliny. Badania krwi lub moczu nadal mogą być wykonywane tylko przez upoważnione organy, takie jak policja.

 

Warto zaznaczyć, że pracodawca nie może przeprowadzać kontroli trzeźwości u pracownika bez jego zgody, a naruszenie tego prawa może skutkować poważnymi konsekwencjami, włączając w to utratę części wynagrodzenia oraz nieusprawiedliwioną nieobecność. Pracodawca jest również zobowiązany do indywidualnej oceny sytuacji i może zastosować różne sankcje w zależności od stopnia przewinienia pracownika, aż do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych związanych z trzeźwością.

Szkolenia bhp Bydgoszcz, BHP Bydgoszcz, Usługi BHP Bydgoszcz, Szkolenia wstępne bhp Bydgoszcz, Szkolenia okresowe bhp Bydgoszcz.