Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Nowe Przepisy BHP: Dodatkowy Monitor i Szkła Kontaktowe dla Pracowników Pracujących "na Laptopie"

10 grudnia 2023

Nowe Wytyczne w Rozporządzeniu: Bezpieczeństwo Pracy na Stanowiskach z Monitorami Ekranowymi

Znaczące zmiany w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zostały wprowadzone do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. Zmiany te, obowiązujące od 17 listopada 2023 r., mają na celu zwiększenie komfortu pracy pracowników, zwłaszcza tych, którzy pracują na laptopach.

 

Definicje Kluczowe:

 

 • Monitor Ekranowy: Urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.

 • Stanowisko Pracy: Przestrzeń robocza z wyposażeniem, obejmującym elementy podstawowe, dodatkowe i pomocnicze, takie jak monitor ekranowy, klawiatura, drukarka, skaner, stół, krzesło, uchwyt na dokumenty, itp.

 

Główne Zmiany:

 

 • Systemy Przenośne:

  • Nowe przepisy nie obejmują systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

 • Okulary i Szkła Kontaktowe:

  • Pracodawca musi zapewnić pracownikom nie tylko okulary, ale także szkła kontaktowe, zgodne z zaleceniem lekarza, jeśli badania okulistyczne wykazują taką potrzebę.

 • Minimalne Wymagania dla Stanowiska Pracy:

  • Stanowisko pracy musi być dostosowane do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, zapewniając ergonomiczne ustawienia monitora, klawiatury, myszy, stołu, krzesła i innych elementów.

 • Wymagania dotyczące Monitora Ekranowego:

  • Monitor powinien mieć wyraźne i czytelne znaki, stabilny obraz bez migotania, regulowaną jaskrawość i kontrast, oraz możliwość pochylenia ekranu.

 • Wymagania dotyczące Klawiatury:

  • Klawiatura i mysz powinny być osobnymi elementami wyposażenia.

  • Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać ergonomiczną pozycję pracownika, minimalizując zmęczenie mięśni kończyn górnych.

 • Wymagania dotyczące Stołu:

  • Stół powinien umożliwiać ergonomiczne ustawienie monitora i klawiatury, z odpowiednią przestrzenią dla nóg pracownika.

 • Wymagania dotyczące Krzesła:

  • Krzesło powinno być stabilne, regulowane pod wieloma względami, umożliwiając wygodną pozycję ciała i swobodne ruchy.

 • Wymagania dotyczące Oświetlenia:

  • Oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju pracy, eliminując olśnienie i odbicia światła, z minimalizacją migotania i nadmiernego nasłonecznienia.

 • Wymagania dotyczące Oprogramowania:

  • Oprogramowanie powinno być dostosowane do konkretnego zadania, umożliwiając pracownikom wygodne i efektywne korzystanie z monitora ekranowego.

 

Podsumowanie:

Pracodawcy mają 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmian, czyli do 17 maja 2024 r., na dostosowanie swoich zakładów pracy do nowych przepisów. Celem tych zmian jest nie tylko spełnienie standardów bezpieczeństwa, ale przede wszystkim stworzenie warunków pracy sprzyjających pracy przy komputerze.

BHP PRZY MONITORZE