Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Co mówi ustawa o szkoleniach okresowych?

10 września 2023

Szkolenia okresowe bhp

 

Szkolenie okresowe to taka forma nauki, która pomaga pracownikom i osobom kierującym innymi pracownikami na bieżąco uaktualnić i wzmocnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomaga też zaznajomić ich z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniach okresowych bhp?

 

 • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby, które kierują pracownikami, takie jak kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

 • Pracownicy, którzy wykonują prace fizyczne na różnych stanowiskach.

 • Pracownicy związani z techniką i inżynierią, takie jak projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.

 • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Pracownicy, którzy pracują na stanowiskach biurowych.

 • Pracownicy, którzy nie zostali wymienieni w powyższych grupach, ale ich praca niesie ze sobą ryzyko dla zdrowia, jest uciążliwa lub niebezpieczna, albo są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy.

 • Szkolenia okresowe pomagają zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi aktualnych zasad i procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, co z kolei przyczynia się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

 

Szkolenia okresowe to takie nauki, które pomagają pracownikom utrzymać aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Oto jak to działa:

 

 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych uczestniczą w takim szkoleniu przynajmniej raz na 3 lata, ale jeśli pracują na stanowiskach bardzo niebezpiecznych, to co roku.

 • Osoby, które kierują pracownikami lub pracują na stanowiskach technicznych, uczestniczą w kursach, seminariach lub samokształceniu co najmniej raz na 5 lat. Jeśli pracują na stanowiskach biurowych, to co najmniej raz na 6 lat.

 • Pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, ustala częstotliwość i długość tych szkoleń, biorąc pod uwagę rodzaj pracy na danym stanowisku.

 • Pierwsze szkolenie okresowe po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku odbywa się w ciągu 6 miesięcy dla niektórych stanowisk i 12 miesięcy dla innych.

 • Jeśli pracownik uczestniczył w innym odpowiednim szkoleniu w tym okresie lub odbył szkolenie na stanowisku innej grupy, które pokrywa się z programem szkolenia obowiązującym na nowym stanowisku, to nie musi uczestniczyć w szkoleniu okresowym.

 

Egzamin sprawdzający to zakończenie szkolenia bhp, o którym wcześniej mówiliśmy. To sprawdzanie, czy uczestnicy naprawdę zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oto jak to działa:

 • Szkolenie kończy się egzaminem, który sprawdza, czy uczestnicy przyswoili sobie wiedzę i potrafią stosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Egzamin przeprowadza specjalna komisja wyznaczona przez organizatora szkolenia.

 • Jeśli uczestnik zda egzamin, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. To zaświadczenie jest przechowywane w aktach osobowych uczestnika.

Szkolenia bhp Bydgoszcz, BHP Bydgoszcz, Usługi BHP Bydgoszcz, Szkolenia wstępne bhp Bydgoszcz, Szkolenia okresowe bhp Bydgoszcz.