Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Bhp przy ręcznych ręcznych transportowych

07 maja 2023

BHP przy ręcznych pracach transportowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.), ręczne prace transportowe obejmują każdy rodzaj przemieszczania lub utrzymywania w pozycji przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, przy użyciu metod takich jak unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie. Wykonywanie tych prac często prowadzi do urazów i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Dane z Polski wskazują, że prawie 40% pracowników zajmujących się ręcznymi pracami transportowymi cierpi na bóle kręgosłupa, a 36% na bóle mięśni pleców, karku i barków. Prace te są zwykle związane z dużym wysiłkiem dynamicznym, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii i obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, kostnego i krążenia.

 

Zgodnie z przepisami, jednemu pracownikowi (mężczyźnie) nie wolno podnosić i przenosić przedmiotów o masie większej niż 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej. Podnoszenie przedmiotów o wadze ponad 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m jest niedopuszczalne. Podczas przemieszczania przedmiotów oburącz siła użyta przez pracownika nie może przekraczać 300 N przy pchaniu oraz 250 N przy ciągnięciu. W przypadku obsługi elementów urządzeń służących do ręcznego przemieszczania przedmiotów, takich jak dźwignie, kierownice czy koła, siła nie może przekraczać 250 N w przypadku obsługi oburęcznej i 120 N w przypadku obsługi jednoręcznej. Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie przedmiotów o kształcie okrągłym, pod warunkiem, że łączna masa tych przedmiotów nie przekracza 300 kg na jednego pracownika po terenie poziomym, a masa wtaczanych przedmiotów na pochylnie nie przekracza 50 kg.

Szkolenia BHP, Audyt BHP, Nadzór BHP, Dokumentacja powypadkowa, Protokoły powypadkowe, Firma BHP, Usługi bhp, Usługi PPOŻ, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.