Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

BHP Przy pracy na wysokościach. | Usługi BHP|

20 września 2023

Praca na wysokości, czyli każda robota wykonywana na różnicy poziomów między stanowiskiem a posadzką przekraczającą 1 metr, to praca wymagająca szczególnego uwzględnienia bezpieczeństwa (BHP).

 

Przykłady takich prac obejmują m.in. prace na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach i innych podwyższeniach.

Istnieją jednak wyjątki od tej definicji. Pracą na wysokości nie jest:

 • Praca wyżej niż 1 m nad poziomem posadzki, jeśli miejsce to jest otoczone pełnymi ścianami lub oszklonymi ścianami na wysokość co najmniej 1,5 m.
 • Praca wyżej niż 1 m nad poziomem posadzki, jeśli miejsce to jest wyposażone w stabilne konstrukcje lub urządzenia, które skutecznie chronią pracownika przed upadkiem.

 

Podsumowując, praca na wysokości występuje, gdy pracownik wykonuje zadania na wysokości przekraczającej 1 metr nad poziomem posadzki, a to miejsce nie jest odpowiednio zabezpieczone i nie posiada stałych konstrukcji zapobiegających upadkom. Przykładowo, praca na urządzeniach, maszynach czy rusztowaniach znajdujących się powyżej 1 m od posadzki, zalicza się do prac na wysokości, o ile nie są one zabezpieczone zgodnie z opisanymi wyżej wyjątkami.

 

Wymagania dotyczące powierzchni znajdujących się powyżej 1 m są ściśle określone. Takie obszary muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia, w tym:

 • Poręcze ochronne umieszczone na wysokości 1,1 metra lub wyżej.
 • Krawężniki o wysokości 15 centymetrów lub wyżej.
 • Między poręczą a krawężnikiem musi znajdować się element, który skutecznie zapobiega wypadnięciu pracownika.
 •  

Warto zaznaczyć, że prace na wysokości zaliczają się do prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza jeśli wiążą się z pracami na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

 

W zakresie bezpieczeństwa prac na wysokości, ważne jest, aby pracodawca i pracownicy wyznaczyli odpowiednie procedury i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące organizacji i wykonywania takich prac. Ponadto, ocena ryzyka zawodowego i dostosowanie środków ochrony powinny być przeprowadzane indywidualnie dla każdego zakładu.

 

Osoby pracujące na wysokości muszą spełniać określone wymagania, w tym:

 • Ukończyły 18 lat.
 • Posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Przeszły odpowiednie szkolenie BHP, które jest obowiązkowe i powinno być przeprowadzane co najmniej raz w roku [2].
 • Zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z pracami na wysokości.
 • Zostali poinstruowani zgodnie z wewnątrzzakładowymi procedurami i instrukcjami dotyczącymi prac na wysokości.
 • Są wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej i zostali przeszkoleni w ich prawidłowym używaniu.

 

W przypadku prac na wysokości, istnieją różne środki ochrony, w tym uprzęże bezpieczeństwa, systemy amortyzujące, punkty zakotwienia i wiele innych, które powinny być stosowane w zależności od rodzaju pracy i ryzyka związanego z upadkiem z wysokości. Dlatego też, zawsze warto dokładnie przemyśleć i dostosować środki ochrony do konkretnej sytuacji, przy zachowaniu zasad BHP i obowiązujących przepisów normowych.

Szkolenia bhp Bydgoszcz, BHP Bydgoszcz, Usługi BHP Bydgoszcz, Szkolenia wstępne bhp Bydgoszcz, Szkolenia okresowe bhp Bydgoszcz.