Pierwsza pomoc w zakładzie pracy. Obowiązek posiadania apteczki. Co musi zawierać apteczka zakładowa. Podstawowe wyposażenie apteczki. Ile apteczek w zakładzie pracy.

Przy apteczce musi znajdować się:

 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z numerami telefonów alarmowych.
 • Instrukcja postępowania w nagłych wypadkach.
 • Lista osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
 • Miejsca usytuowania apteczek powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą.

Obowiązek posiadania apteczki.

 

Zgodnie z art. 209 1 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Natomiast w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP znajduje się zapis mówiący o tym, że pracodawca musi zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

 

Co musi znajdować się w zakładowej apteczce pierwszej pomocy?

 

Prawo nie definiuje dokładnie, co powinna zawierać apteczka znajdująca się w zakładzie pracy. Nie ma jednego ustalonego wykazu środków, lekarstw czy też opatrunków, które powinny być na jej wyposażeniu. Jednak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP skład apteczki powinien być ustalany w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, czyli lekarzem medycyny pracy.

 

Podstawowo wyposażenie apteczki w zakładzie pracy:

 • Rękawiczki

 • Maseczka do sztucznego oddychania

 • Nożyczki lub nóż

 • Gaz opatrunkowa sterylna

 • Opatrunki oparzeniowe hydrożelowe

 • Bandaż elastyczny

 • Chusta trójkątna

 • Elastyczna siatka opatrunkowa

 • Agrafki

 • Folia termoizolacyjna srebrno-złota

 • Plastry zwykłe

 •  Plastry z opatrunkiem

 • Latarka elektryczna

 

W apteczce NIE może znajdować się:

 • Woda utleniona

 • Jodyna

 • Spirytus salicylowy

 • Leki

 

Ile apteczek w zakładzie pracy?

 

Zgodnie z przepisami, decyzję o liczbie apteczek w zakładzie oraz o ich usytuowaniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 

Kto powinien uzupełniać apteczkę?

Zgodnie z rozporządzeniem , obsługę punktów i apteczek pierwszej pomocy należy powierzyć pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

 

Apteczka w zakładzie pracy

Bhp w zakładzie pracy. Wyposażenie apteczki. Kto uzupełnia apteczkę? Jak oznakować apteczkę. Nadzór BHP. Usługi BHP. outsourcing bhp
Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465